Çevre Güvenlik Sistemleri Montajı

  • Kontrat No: RFQ_1221698
  • Müşteri: Sandia National Lab.
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2013
  • Kontrat Tutarı: $1.547.342,47
  • İşin Kapsamı:
    Bu proje kapsamında yapılacak çalışma sınırları içinde altyapısıyla birlikte tüm elektrik işleri , tel çit monajı,ı, hafriyat, beton işi, iletişim altyapısı ve genel inşaat çalışmaları bulunmaktadır. Tel çit inşaası, haberleşme altyapısı, kamera sisteminin örnekleri yapılmıştır. İthalat Malzeme Listesi (IML) hazırlanıp onaya sunulmuştur.

Geri

Geri