Arıtma Tesisi Elektrik Panoları Tamiri

  • Kontrat No: FA5685-09-D-0003-3024
  • Müşteri: USAF 39 CONS/ LGCA
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2013
  • Kontrat Tutarı: $89.902,56
  • İşin Kapsamı: Mevcut paslı ve yıpranmış atık su sisteminin panoları ortama uygun üst düzey panolarla değiştirilmiştir.
Geri

Geri