Pist Bölgesi Mevcut Altyapı Etüdü Yapılması

  • Kontrat No: FA8903-08-D-8781-0203
  • Müşteri: Tetratech
  • Kontrat Tutarı: $227.658,00
  • İşin Kapsamı: Topografik ve  yeraltı arazi  araştırması , drenaj kanallarının robotik video kamera ile muayenesi ve kontrolünün yapılması, test çukurlarının incelenmesi yapılmaktadır.  Arazi araştırması kapsamında; mevcut kaldırım kenarları, kaldırım malzeme değişiklikleri, elektrik aydınlatma, men holler, el delikleri, zemin drenaj yapıları, yeraltı ve yer üstü zemin drenaj yapıları gibi tüm yapıları içeren topografik arazi ölçümü yapılmaktadır. 
Geri

Geri