Hastane Binası Elektromekanik Sistem Yenilenmesi

  • Kontrat No: W912GB-07-D-0009
  • Müşteri: USACE_ TUSEG Türkiye
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2011
  • Kontrat Tutarı: 6,443,966.37 USD
  • İşin Kapsamı: 4 adet soğutma ünitesinin değişmesi, 12 adet hava santralinin boruları ile birlikte yenilenmesi, mevcut ana dağıtım panolarının yenilenmesi, 1 adet sıcak su kazanının yenilenmesi, yeni otomasyon sistemi kurulması ve tüm elektrik, mekanik sistemlerin entegrasyonu yapılarak binanın otomatik olarak tehdit anında sığınak pozisyonuna geçirilmesi.

Geri

Geri